Sevgili öğrenciler, değerli veliler:

Sevgili öğrenciler, değerli veliler:

Sevgili öğrenciler, değerli veliler:

Sizlere merhaba derken;

*

1999 yılında 17 yaşında bir lise son sınıf öğrencisi olarak canlı yayında Türkiye televizyonlarında üniversiteye giriş sistemlerinin yapısını değerlendiren... 

*

Öğrenmeyi ve öğretmeyi bir hayat felsefesi olarak benimseme yolunda hayatının belki de en önemli kararını alan...

*

Herkesin bir şekilde şikayetçi olduğu, bir şeyler söylediği ancak hiçbir somut ürün ortaya koymaya cesaret edemediği Türk eğitim sisteminde kalıcı bir iz bırakmayı amaç edinen...

*

Türk eğitim tarihinde yapılmayan, belki de yapılmaya cesaret bile edilemeyecek olan bir hamleyle bir rekora imza atarak

3 farklı yılda toplamda 6 farklı puan türünde "Türkiye 1." olmayı başaran...

*

Ve...

 "Yapamayan, Yaptıramaz" argümanı doğrultusunda sadece 

"başarı vaatleriyle" öğrenciye "hayal tacirliği" yapmak yerine "gerçekten nasıl başarılacağını" somut kanıtlarla 

ispatlayan bir eğitimci olma yolundaki hedefine ulaşarak yeni şampiyonlar yetiştirmeyi yeni hayat amacı haline getiren bir eğitimci olarak sizleri selamlıyorum...

Lütfen Dikkat !!!..."

Sevgili öğrenciler, değerli veliler:

Sevgili öğrenciler, değerli veliler:

 YouTube, Instagram ya da benzeri platformlarda farklı etiketler altında internet üzerinden rahatlıkla satın alınabilen sertifikalar ile kendilerini 

"eğitim koçu" ya da "sınav koçu" 

ilan ederek sınavlarla ilgili hiçbir teknik ve akademik birikimleri olmamasına rağmen sizlerin karşısına geçerek 


"sözde motivasyon" 


desteği sağladıklarını iddia ederken aslında yaptıkları sadece 


"kendi kitaplarını pazarlamak olan..."

*

Yıllardır ezberledikleri basmakalıp sözlerle başarıyı internet çöplüğünde buldukları bir çizelgeye bakarak


"Günde X soruya, günde Y saat çalışmaya, Z tane kitaba vs."


indirgemeye bağlı olduğunu iddia edip  öğrencilere ve velilerine bu süreci bilinçli bir şekilde bir savaş gibi göstererek öğrencileri kaygıya ve depresyona, velileri de kaosa sürüklemekte hiçbir sakınca görmeyen sözüm ona "uzmanlara" şu soruyu sormamızın zamanı geldi:


 "Bu iddia ettiklerinizin hangisini ya da hangilerini siz başarabildiniz ?..." 

ya da 

"Siz neden bu iddialarınızı başaramadınız ?..."

Tehlikenin Farkında Mısınız ???...

Sevgili öğrenciler, değerli veliler:

Tehlikenin Farkında Mısınız ???...

 Sınavların teknik ve içeriksel niteliklerine hiçbir şekilde hakim olmadan, yeterli bilgi birikimleri ya da hiçbir akademik başarıları olmamasına rağmen 


"Sınav Koçu", "Eğitim Koçu", "Motivasyon Koçu"


 ya da benzeri etiketlerle

motivasyon, danışmanlık ve seminer verdiklerini iddia eden 

*

ANCAK

*

YouTube üzerinden çektikleri videolarla ya da Instagram üzerindeki paylaşımlarıyla laf kalabalıklığı yapmaktan öteye gitmeyerek


içi tamamen boş sözlerle sizleri aldatmaya

 

ve eğitim konusundaki hassasiyetleriniz üzerinden 

art niyet ile çıkar sağlamaya çalıştıkları son derece açık olan bu kişilerin 


"asıl amaçlarının kendi kitap ya da kırtasiye ürünlerini pazarlamak olduğunu hatırlayarak bu tip kişi ya da kurumlara asla prim vermemenizi"


ve söz konusu kişilere sadece ve sadece


"Siz ya da öğrencileriniz kendi hayatlarınızda bu iddia ettiğiniz başarıların hangilerini gerçekleştirdiniz?..."

*

 sorusunu sormanızı ve bu iddialarını 

"söz ile değil resmi belgeler"

eşliğinde ispatlamaya davet etmenizi çok şiddetli bir şekilde hatırlatmak istiyorum...

*

Unutmayın,


"Yapamayan, yaptıramaz..."

"Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz..."